Crisisnummer: 06 – 55 29 89 07 Voor relaties & cliënten van Stimulans, Alléén te gebruiken in geval van nood!

Home » Zorg op maat » 24/7 Zorgverlening / Crisistelefoon

24/7 Zorgverlening – Crisistelefoon

Heeft u direct hulp of advies nodig? Bijvoorbeeld door acute psychische problemen? Neem dan contact op met onze crisistelefoon: 06 - 55 29 89 07. Dit nummer is 24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar. Gebruik dit nummer alléén in geval van nood of acute psychische problemen!

De medewerkers van onze Crisistelefoon bieden u een luisterend oor, maken een inschatting van de aard en ernst van de situatie en stellen samen met u een plan van aanpak op om zo snel mogelijk uit uw crisissituatie te komen.