Home » Over Stimulans » 11 kwaliteitskenmerken

11 Kwaliteitskenmerken volgens NEN-kwaliteitsnorm 15224

1. Geschikte en correcte zorg en/of begeleiding – Stimulans biedt zorg en/of begeleiding die naadloos aansluit bij de individuele zorg- en/of begeleidings-behoefte van de cliënt.

Wij stemmen onze begeleiding af op de verwerkingssnelheid van de individuele cliënt.

2. Beschikbaarheid – Stimulans stelt de cliënt centraal en kent geen wachtlijsten. De cliënt wordt snel en vakkundig geholpen.

3. Continuïteit van zorg en/of begeleiding – Stimulans begeleidt de cliënt van A tot Z. De cliënt staat er nooit alleen voor.

4. Doeltreffendheid – De medewerkers van Stimulans zijn gediplomeerde en generalistische hulpverleners. Zij bieden de cliënt zorg en begeleiding die naadloos aansluit bij zijn/haar zorg- en/of begeleidingsvraag, passend als een maatkostuum.

5. Doelmatigheid – Stimulans werkt op basis van het Evidence Based Practice principe (EBP). Dat wil zeggen dat doeltreffendheid, doelmatigheid en efficiency centraal staan in onze werkwijze en dienstverlening.

6. Gelijkwaardigheid – Stimulans benadert de cliënt als mens. Vanuit onze visie is ieder mens uniek en heeft ieder mens unieke kwaliteiten.

7. Zorg gebaseerd op bewijs en kennis – De medewerkers van Stimulans zijn gediplomeerde en erkende zorg- en hulpverleners. Ieder jaar volgen zij Supervisie- en reflectietrajecten. Werkwijze is op basis van EBP.

8. Op de cliënt gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit – Stimulans gaat vertrouwelijk, integer en respectvol met de cliënt en zijn/haar gegevens om.

9. Betrokkenheid van de zorgontvanger – Stimulans legt de cliënt geen behandeling op, maar gaat samen met de cliënt een begeleidings- en/of zorgtraject aan op basis van wederzijds vertrouwen en respect.

10. Cliënt-/patiëntveiligheid – Stimulans beschikt over BHV- en VCA-gecertificeerde medewerkers en Stimulans voldoet aan de normen vanuit de Wet op de Privacy.

11. Tijdigheid en toegankelijkheid - Stimulans biedt 24/7 laagdrempelige zorg en/of begeleiding. De zorg- en/of begeleidingsvraag van de cliënt is leidend voor het begeleidings- en/of zorgtraject dat - in samenspraak met de cliënt - wordt ingezet. Wij stemmen onze dienstverlening dus naadloos af op de zorgvraag van de cliënt.