Home » Zorg op maat » Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding

Medewerkers van Stimulans beschikken over de kennis en ervaring om u te adviseren over de juiste begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij algemene dagelijkse handelingen, begeleiding bij gedragsproblemen en begeleiding bij het optimaliseren van de sociale omgeving. Hierbij staan uw wensen centraal en houdt u de regie altijd in eigen hand.

Stimulans biedt begeleiding en ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding en gezinsondersteuning. Wanneer u zelf of één van uw gezinsleden een lichamelijke, (licht-) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand heeft, heeft dat vaak niet alleen invloed op u zelf, maar ook op uw eventuele partner en/of overige gezinsleden.

Medewerkers van Stimulans beschikken over de kennis en ervaring om u te adviseren over de juiste begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij algemene dagelijkse handelingen, begeleiding bij gedragsproblemen en begeleiding bij het optimaliseren van de sociale omgeving. Hierbij staan uw wensen centraal en houdt u de regie altijd in eigen hand.

De begeleiding is gericht op:

- het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid;
- het aanbrengen van structuur in het dagelijkse leven;
- het behouden van regie over het eigen leven.

Meer informatie? Vul het ​Contactformulier in.