Home » Zorg op maat » Uw zorgvraag nader bekeken / Indicatiestelling

Uw zorgvraag nader bekeken / Indicatiestelling

Stimulans biedt hulp bij het in kaart brengen van uw zorgvraag. Samen met u bekijken we welke individuele en praktische begeleiding en/of zorg daar het beste bij past en op welke begeleiding en/of zorg u recht heeft, de zogenoemde indicatiestelling.

Op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - de AWBZ - of de Wet maatschappelijke ondersteuning - de Wmo - van uw gemeente kunt u begeleiding en/of zorg aanvragen. Indien u onder de doelgroep van het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ) valt, kan er begeleiding aangevraagd worden vanuit de WLZ.

Uiteraard helpt Stimulans u ook bij het aanvragen van die begeleiding en/of zorg, via een Persoons Gebonden Budget (PGB) en indien mogelijk op basis van Zorg in Natura. Als cliënt van Stimulans kunt u er op rekenen dat u zorg en/of begeleiding ontvangt die naadloos aansluit bij uw zorgvraag, passend als een maatkostuum.

Meer informatie? Vul het ​Contactformulier in.