Missie

Stimulans heeft de missie om voor iedereen met een zorg- c.q. begeleidingsvraag op het gebied van leven, wonen en werken passende zorg te bieden. Onder passende zorg verstaat Stimulans zorg die als een maatkostuum om mensen met een hulpvraag heen valt. Het handhaven van de zelfredzaamheid en het behouden van de regie over het eigen leven zijn daarin belangrijke kernwaarden. Stimulans gelooft dat zorg het effectiefste is als het zo dicht mogelijk bij de cliënt aansluit.

Visie

Met haar cliënten wil Stimulans binnen de ambulante zorgverlening en dagbesteding bewerkstelligen dat verandering en innovatie leiden tot het leveren van steeds betere zorg. De rol en meningen van cliënten vinden wij belangrijk en vereisen dat we ons gezamenlijk inspannen voor een beter zorgaanbod en prestatie.

Ambitie

Het is de ambitie van Stimulans om op de kaart te (blijven) staan als een volwaardige, professionele, erkende en gecertificeerde zorgorganisatie binnen de drie noordelijke provincies en gemeente Steenwijkerland.