Home » Onze werkwijze

Onze werkwijze

Aanmelding

Via uw gemeente, het UWV, zorginstelling of overige netwerkpartners kunt u zich aanmelden bij Stimulans. U kunt ook zelf rechtstreeks contact met ons opnemen of vul direct het contactformulier in.

Intake

Onze secretarieel medewerker beantwoordt per ommegaande uw aanmelding en maakt - binnen twee werkweken na aanmelding - een afspraak voor een intakegesprek.

Indicatie

Indien u nog geen zorgindicatie toegewezen heeft gekregen, of er een herindicatie plaats dient te vinden, begeleidt Stimulans u bij de aanvraag van de (her)indicatie.

Begeleiding

Zodra de (her)indicatie binnen is en uw gegevens compleet zijn, krijgt u een casemanager en pedagogisch medewerker(s) toegewezen. De casemanager maakt een afspraak met u om kennis te maken met de pedagogisch medewerker(s). De pedagogisch medewerker stelt - in samenspraak met u - een helder en op maat gesneden zorg- en begeleidingsplan op.

Evaluatie

Samen met uw pedagogisch medewerker(s) bespreekt u uw zorg- en begeleidingsplan en evalueert u deze minimaal één keer per jaar. Uw zorg- en begeleidingsplan, evaluatieverslagen en overige documenten en gegevens worden verzameld en vastgelegd in een cliëntdossier. U mag dit dossier altijd inkijken.

Er wordt gewerkt op basis van “ Evidence Based Practice”, dat wil zeggen dat de werkwijze is gebaseerd op de best beschikbare informatie van doeltreffendheid en doelmatigheid. Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke kennis maar ook van de kennis en ervaring van de medewerkers.