Home » Onze werkwijze

Onze werkwijze

Aanmelding

Via uw gemeente, het UWV, zorginstelling of overige netwerkpartners kunt u zich aanmelden bij Stimulans. U kunt ook zelf rechtstreeks contact met ons opnemen of vul direct het contactformulier in.

Intake

Onze secretarieel medewerker beantwoordt per ommegaande uw aanmelding en maakt - binnen twee werkweken na aanmelding - een afspraak voor een intakegesprek.

Indicatie

Indien u nog geen zorgindicatie toegewezen heeft gekregen, of er een herindicatie plaats dient te vinden, begeleidt Stimulans u bij de aanvraag van de (her)indicatie.

Begeleiding

Zodra de (her)indicatie binnen is en uw gegevens compleet zijn, krijgt u een casemanager en pedagogisch medewerker(s) toegewezen. De casemanager maakt een afspraak met u om kennis te maken met de pedagogisch medewerker(s).

De pedagogisch medewerker stelt - in samenspraak met u - een helder en op maat gesneden zorg- en begeleidingsplan op.

Evaluatie

Samen met uw pedagogisch medewerker(s) bespreekt u uw zorg- en begeleidingsplan en evalueert u deze minimaal één keer per jaar. Uw zorg- en begeleidingsplan, evaluatieverslagen en overige documenten en gegevens worden verzameld en vastgelegd in een cliëntdossier. U mag dit dossier altijd inkijken.

Wij werken op basis van het Evidence Based Practice principe. Dat wil zeggen dat doeltreffendheid, doelmatigheid en efficiency centraal staan in onze werkwijze en dienstverlening.