Home » Zorg op maat » 24/7 Zorgverlening / Crisistelefoon

24/7 Zorgverlening – Crisistelefoon

Stimulans biedt 24 | 7 zorg en begeleiding aan haar cliënten. Buiten kantooruren is Stimulans bereikbaar via haar crisistelefoonnummer.

De medewerkers van onze Crisistelefoon bieden u een luisterend oor, maken een inschatting van de aard en ernst van de situatie en stellen samen met u een plan van aanpak op om zo snel mogelijk uit uw crisissituatie te komen.