Stimulans

0598 396260 | Mail ons op info@stimulanssappemeer.nl

Wie wij zijn

Stimulans Zakelijke Zorgverlening is een kleinschalige zorgorganisatie gevestigd te Hoogezand. ‘Zakelijk’ staat hier voor een goede balans tussen warme persoonlijke betrokkenheid en gepaste professionele afstand. Stimulans biedt begeleiding en dagbesteding.

Wij werken vraaggericht en leveren met ons ervaren en gedreven team van geschoolde medewerkers maatwerk op het gebied van leven, wonen, leren en/ of werken.

Hierbij staat de hulpvraag centraal, niet een eventuele diagnose.

Bij Stimulans werken we bewust niet met wachtlijsten en daarom kunnen we snel starten.

Mocht na het intakegesprek blijken dat Stimulans geen passende zorg kan bieden of dat er meer zorg nodig is dan Stimulans alleen kan bieden, dan zoeken wij samenwerking met andere hulpaanbieders.

Er wordt op voorhand niemand geweigerd. Stimulans biedt zorg op vrijwillige basis, mensen die geen hulp willen ontvangen, kunnen door ons dan ook niet geholpen worden.

 

In gesprek

Wat wij willen

Stimulans heeft de missie om voor iedereen met een hulpvraag op het gebied van leven, wonen en werken passende zorg te bieden. Onder passende zorg verstaat Stimulans:

Zorg die als een maatkostuum om mensen met een hulpvraag heen valt.

Ieder mens moet kunnen deelnemen aan maatschappelijke participatie zoals: relaties, werken, school, wonen, vrijetijdsbesteding. Het handhaven van de zelfredzaamheid en het behouden van de regie over het eigen leven zijn daarin belangrijke kernwaarden. Stimulans is ervan overtuigd dat zorg het effectiefste is als het zo dicht mogelijk bij de cliënt aansluit.

Zorg als maatkostuum

Zorg op maat

Vanuit onze visie dat ieder mens uniek is staat de cliënt bij Stimulans centraal. Iedere cliënt ontvangt professionele en persoonlijke begeleiding die als een maatkostuum wordt afgestemd op de individuele begeleidingsbehoefte. Stimulans werkt vraaggericht door:

  • behoeften en wensen van de cliënt centraal te stellen
  • onze afspraken na te komen
  • transparantie: zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
  • zorg te verlenen met een vast team van gekwalificeerde en ervaren hulpverleners
  • regelmatig te informeren of de cliënt tevreden is en wat wij kunnen verbeteren

Maak gerust een afspraak met ons...

Werk- en zienswijze

Er wordt gewerkt op basis van “ Evidence Based Practice”, dat wil zeggen dat de werkwijze is gebaseerd op de best beschikbare informatie van doeltreffendheid en doelmatigheid. Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke kennis maar ook van de kennis en ervaring van de medewerkers.

Met haar cliënten wil Stimulans binnen de ambulante hulpverlening, de dagbesteding en het leer-werkcentrum bewerkstelligen dat verandering en innovatie leiden tot het leveren van steeds betere zorg. Stimulans durft zich buiten de gebaande paden te bewegen. De rol en meningen van cliënten vinden wij belangrijk en dat vereist dat we ons gezamenlijk inspannen voor een beter zorgaanbod en nog beter presteren.

Werken, zinvol bezig zijn

Werken, zinvol bezig...

Voor mensen met een zorg- en begeleidingsvraag op het gebied van werk en/of dagbesteding – bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische problemen en/of een onoverkomelijke afstand tot de arbeidsmarkt – biedt Stimulans werk- en dagbestedingsactiviteiten.

Ons dagbestedingsaanbod is gevarieerd en wordt individueel of in kleine groepen aangeboden, zodat er veel tijd en ruimte is voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling. Ook cliënten die behoefte hebben aan een omgeving waar veiligheid, duidelijkheid, rust en structuur wordt geboden kunnen bij de Molenraai terecht.

Werken en leren op de Molenraai

Binnen onze werk- en leercentrum De Molenraai in Sappemeer staan de sfeer, een optimale leer/werk omgeving en begeleiding op maat centraal. Samen met u bekijken we welke activiteit(en) bij uw wensen en capaciteiten aansluiten.

Wij vinden het belangrijk dat het bij iedere activiteit gaat om het verkennen van de eigen, unieke mogelijkheden en vaardigheden. Het draait hierbij niet om presteren. Plezier hebben in wat kan staat voorop.

Ons dagbestedingsaanbod is gevarieerd en wordt individueel of in kleine groepen aangeboden, zodat er veel tijd en ruimte is voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling. Ook cliënten die behoefte hebben aan een omgeving waar veiligheid, duidelijkheid, rust en structuur wordt geboden kunnen bij de Molenraai terecht.

Tuin- en terreinonderhoud

Bij deze vorm van dagbesteding voeren cliënten van De Molenraai in kleine groepen (3 tot 6 deelnemers) lichte tuin- en terreinonderhoudswerkzaamheden uit voor particulieren en bedrijven. De activiteit wordt goed voorbereid en begeleid door een werkbegeleider.

Houtbewerking

De Molenraai beschikt over een ruim opgezette houtwerkplaats waar onder professionele begeleiding houten producten op maat worden gemaakt. Van steigerhouten meubelen tot sfeer- en decoratieartikelen.

Tekenen, schilderen en decoreren

Onze dagbestedingslocatie beschikt over een ruimte waar cliënten op gestructureerde wijze hun creatieve talent kunnen laten spreken in de vorm van tekenen, schilderen of decoreren.

Lijkt het u wat? Bel ons op 06 31 03 51 22 of neem contact op via ons contactformulier. Ook als u eerst nog wat meer informatie wil vragen.

Ambitie

Gecertificeerd!

Wist u dat we voldoen aan de officiële kwaliteitsnorm ISO 9001? Wat dat in grote lijnen inhoudt kunt u hier lezen!

Het is de ambitie van Stimulans om op de kaart te (blijven) staan als een volwaardige, professionele, erkende en gecertificeerde zorgorganisatie binnen de drie noordelijke provincies.