Home »

Stimulans Sappemeer

Stimulans zakelijke zorgverlening is een kleinschalige, professionele zorgorganisatie die vraaggericht werkt. Stimulans levert maatwerk op het gebied van individuele zorgverlening, begeleiding en dagbesteding. Wij participeren in een netwerk van professionals op het gebied van specifieke zorgvragen binnen de vier Noordelijke provincies.

Zorg op maat

Vanuit onze visie is ieder mens uniek en staat de cliënt bij ons centraal. Stimulans biedt mensen met een zorg- c.q. begeleidingsvraag persoonlijke en professionele ondersteuning op het gebied van leven, wonen en werken.

Stimulans ziet het als haar taak om deze ondersteuning als een maatkostuum aan te laten sluiten op de individuele zorg- en/of begeleidingsbehoefte. Wij zetten daarbij in op het handhaven van de zelfredzaamheid en het behoud van de regie over het eigen leven. Daarnaast bieden wij, zo nodig, ondersteuning bij een zinvolle en gestructureerde daginvulling en het optimaliseren van de sociale omgeving.

Kwaliteit

Om kwaliteit, klantgerichtheid en professionaliteit in onze dienstverlening niet alleen op papier, maar ook in de praktijk waar te maken, werkt Stimulans volgens 11 kwaliteitskenmerken van de NEN-kwaliteitsnorm 15224 en ISO 9001 voor de zorg.