Home »

Stimulans Sappemeer

Stimulans is een kleinschalige zorgorganisatie, gevestigd te Hoogezand. Stimulans levert maatwerk op het gebied van individuele zorgverlening, begeleiding en dagbesteding.

Stimulans, zakelijke zorgverlening biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een zorg- c.q. begeleidingsvraag op de gebieden van leven, wonen en werken. Dit heeft betrekking op het handhaven van de zelfredzaamheid en het bieden van ondersteuning in het behoud van regie over eigen leven. Het bieden van een dag invulling en het optimaliseren van de sociale omgeving.

Stimulans wil een breed scala aan cliënten voorzien van passende begeleiding en/of dagbesteding en zet zich dan ook in om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de juiste invulling daarvan. Daarom worden er op voorhand geen cliënten geweigerd. Mocht na het intakegesprek blijken dat Stimulans geen passende zorg kan bieden of dat er meer zorg nodig is dan Stimulans alleen kan bieden, wordt de cliënt doorverwezen.

Stimulans hanteert slechts één uitsluitingscriteria, namelijk het niet begeleidbaar opstellen van de cliënt. Stimulans biedt zorg op vrijwillige basis, cliënten die geen hulp willen ontvangen, kunnen door ons dan ook niet geholpen worden.