Stimulans

0598 396260 | Mail ons op info@stimulanssappemeer.nl

Privacy, informatie voor cliënten

Privacy

Stimulans Zakelijke Zorgverlening, gevestigd aan de Hoofdstraat 39, 9601 EA Hoogezand, biedt begeleiding en dagbesteding aan cliënten met een hulpvraag op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. U heeft zich als cliënt aangemeld bij Stimulans omdat u een bepaalde hulpvraag heeft. Om u goed te kunnen begeleiden bij uw hulpvraag is het voor ons noodzakelijk een aantal persoonsgegevens van u te verzamelen.
Stimulans hecht veel waarde aan het juist en zorgvuldig verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stimulans Zakelijke Zorgverlening
Postbus 122, 9600 AC Hoogezand
Bezoekadres: Hoofdstraat 39, 9601 EA Hoogezand
Telefoonnummer: 0598-396260
KVK 62437631
BTW NL854817864B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen de volgende gegevens:

• Naam, adres, woonplaats
• Telefoonnummer, e-mailadres
• Geslacht, burgerlijke staat
• BSN nummer, soort legitimatiebewijs, documentnummer van uw legitimatiebewijs en tot wanneer uw legitimatiebewijs geldig is
• Gegevens van uw wettelijke vertegenwoordiger
• Relevante diagnostische gegevens
• Relevante medische gegevens
• Eventueel uw klantnummer van de SVB
• Gegevens over de begeleiding en/of dagbesteding

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens om:

• vast te kunnen stellen dat wij dezelfde cliënt hulp bieden als waar de indicatie voor is afgegeven
• contact met u te kunnen opnemen
• een zorgovereenkomst te kunnen maken
• een zorg- en begeleidingsplan gericht op uw hulpvragen te kunnen opstellen
• de zorg te kunnen bieden die past bij uw problematiek

Wat gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet wilt afgeven?
U heeft het recht om toestemming voor het verzamelen van uw gegevens te weigeren. In dat geval kan Stimulans niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoen en kan zij u om die reden geen zorg leveren.

Wat wordt er gedaan met de gegevens?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen in uw dossier. Dit dossier bestaat uit een papieren versie en een digitale versie. De papieren versie wordt bewaard in een afgesloten kast die alleen voor medewerkers van Stimulans toegankelijk is. De digitale versie wordt opgeslagen in ons beveiligde elektronische werkomgeving. Ook deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van Stimulans.

Dossiers die afgesloten worden, worden 15 jaar bewaard in ons archief.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld met derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien of informatie op te vragen over uw gegevens en wat wij hier mee doen. Kloppen er gegevens niet? Dan heeft u te allen tijde het recht om deze gegevens te laten wijzigen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor het bewaren van deze gegevens weer in te trekken en uw dossier te laten verwijderen (recht op vergetelheid). Stopt onze zorg van ons aan u? Dan heeft u ook het recht om uw dossier over te laten dragen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ons algemene nummer 0598-396260 of via info@stimulanssappemeer.nl.

Bij opmerkingen en/of vragen kunt u altijd bij ons terecht. Neemt u dan gerust contact met ons op. Heeft u ondanks alles toch nog een klacht over de verwerking van uw gegevens? Dan heeft u het recht een klacht in te dienen over de verwerking bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

versie 1 – oktober 2019